ความสำคัญทางวัฒนธรรมในด้านความบันเทิง

อิทธิพลของโลกมักถูกวัดโดยความต้องการทางทหารการเมืองหรือเศรษฐกิจ แต่สำหรับบางประเทศความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมคืออาหารแฟชั่นและความบันเทิงซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกกว้างมากที่สุด ประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับโดยUS News and World Reportโดยอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นการรับรู้ความสามารถอันทรงเกียรติแฟชั่นความทันสมัย

ความสุขหรือความสำคัญทางวัฒนธรรมในด้านความบันเทิง ในขณะที่หลายประเทศด้านบน 10 ประเทศอยู่ในยุโรปรวมทั้งอิตาลีสเปนฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรรวมถึงญี่ปุ่น (การจัดอันดับความทันสมัยและมีชื่อเสียง), บราซิล (สำหรับประชาชนที่มีความสุขและความบันเทิง) และสหรัฐอเมริกา (เพื่อความทันสมัยและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม) เราได้พูดคุยกับประชาชนในห้าประเทศที่มีการจัดอันดับสูงสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อหาว่าประเทศของตนมีผลกระทบทั่วโลกและอะไรที่เหมือนกับการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่กำหนดความทันสมัยระดับนานาชาติ