ช่วงสงกรานต์นี้ โดนจับ “เมาแล้วขับ” ถูกใส่กำไลอีเอ็มติดตามตัว

สำนักงานศาลยุติธรรมให้กรมคุมประพฤติใช้ กำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว กับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับเริ่มเทศกาลสงกรานต์นี้
วันที่ 11 เม.ย. 2561 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ประสานความร่วมมือด้วยการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) หรือ อีเอ็ม

ที่ศาลยุติธรรมจัดหาไว้มาใช้ในขั้นตอนหลังพิจารณาคดีกับผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งศาลกำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคุมความประพฤติ โดยระยะแรกจะใช้กับคดีเมาแล้วขับและนำร่องที่ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงดอนเมือง โดยเริ่มตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์นี้

สำหรับการใช้อีเอ็ม กรมคุมประพฤติจะดำเนินการตามที่ศาลกำหนดเป็นเงื่อนไขการคุมประพฤติ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติในการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งได้ฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการตามมาตรการใช้อีเอ็มกับกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราได้ทันที

ทั้งนี้ภารกิจของศาลจะนำอีเอ็มมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจำเลยที่ต้องพิพากษาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 200-250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยศาลอาจใช้ดุลยพินิจสั่งให้รอการลงโทษ และกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ เช่น ห้ามออกนอกสถานที่พักอาศัยในยามวิกาล โดยการใช้อีเอ็มกับกลุ่มผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สนุกดอทคอม