ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

นกอพยพกว่า 1 ล้านตัวจากหลายชนิดหยุดลงที่พื้นที่ชุ่มน้ำในหนิงเซี่ยนปีละสองครั้ง ส่วนที่เหลือของปีประมาณ 200 ชนิดของนกเรียกที่บ้านชายเลนซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองเป็นจำนวนมากเช่นรถเครนสีดำและรถถังของจีน พื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของยักษ์ซาลาแมนเดอร์ที่เติบโตถึง 1.6 เมตร ทะเลทรายน้ำและผึ้งผสมผสานเข้าด้วยกันในพื้นที่ 80 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรียกว่าทะเลสาบทราย (“sha hu” ในภาษาจีนกลาง) ทะเลสาบแซนด์อยู่ทางตอนเหนือของเมืองยินฉวนซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดหนิงเซี่ย 56 กิโลเมตร มีรถบัสประจำวันอยู่ระหว่าง Sand Lake และสถานีขนส่ง North Gate ของ Yinchuan