มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลาที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” นั้น ทุกเช้าวันอาทิตย์คุณจะได้เห็นภาพชาวไทยมุสลิมจากหลายพื้นที่ไม่ว่าใกล้หรือไกล พากันเข้ามาประกอบศาสนกิจ ศึกษาศาสนา เรียนรู้บทบัญญัติต่าง ๆ ที่มุสลิมพึงปฏิบัติภายในมัสยิดที่มีความสง่างาม และกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวใต้ไปโดยปริยาย

หากอยากทำความรู้จักความเป็นมาของมัสยิดแห่งนี้ คงต้องย้อนกลับไปราวปี พ.ศ. 2468 ซึ่งขณะนั้นนายอุสมาน ดอเฮะ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในเขตตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 250 ตารางวา เมื่อซื้อที่ดินแล้ว ก็ได้ลั่นวาจาว่า หากใครจะสร้างมัสยิด ข้าพเจ้าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ ต่อมาเมื่อชายผู้นี้ได้ถึงแก่กรรม จึงมีการก่อสร้างมัสยิดบนพื้นดินของเขา โดยมีหะยีอับดุลฮามิด อับดุลซอมัด เป็นอิหม่ามในสมัยนั้น และตั้งชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์” ต่อมาใน พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการขยายขนาดของตัวอาคารมัสยิดให้จุคนได้ 300 คน และในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยก็สนับสนุนงบอีกประมาณ 28,200,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่และสร้างอาคารมัสยิดจนมีรูปลักษณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand