`ลดอ้วน` ต้องใช้สติ

เวลานี้ ไม่มียาและอาหารเสริมใดในโลกนี้ ที่จะสามารถลดน้ำหนักให้คนอ้วนกลับมาผอมได้อย่างถาวรและยั่งยืน น้ำหนักจะลดลงจริงช่วงระหว่างกินยาหรืออาหารเสริม แต่พอหยุดกิน จะกลับมาอ้วนใหม่และอ้วนมากกว่าเดิม แต่ถ้ากินติดต่อกันไปนานๆ จะเกิดผลข้างเคียงที่แสดงอาการผิดปกติของระบบประสาทและทางเดินหายใจ จนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต ข่าวการเสียชีวิตจากการกินยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก สะท้อนสังคมไทยหลายมุม

อาทิ ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วน ในกลุ่มคนไทยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดจากการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินของเรายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สะท้อนว่าเรายังไม่สามารถทำให้คนไทยมีความฉลาดรอบรู้ด้านการลดน้ำหนัก และยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาลดน้ำหนักได้ดีนัก และที่สำคัญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้ายาและอาหารเสริมลดน้ำหนักยังขาดจริยธรรม 10 ปีที่ผ่าน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง สสส.รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตระหนัก เห็นอันตรายของความอ้วน และใช้ยุทธการ 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ลดน้ำหนัก ช่วงแรกค่อนข้างเห็นผล คนไทยลุกขึ้นมาลดพุง ลดโรคกันทั้งประเทศ แต่ต่อมาเริ่มแผ่ว คนที่เคยลดน้ำหนักได้กลับมาอ้วนใหม่ จะมีน้อยคนที่ลดได้อย่างถาวรและยั่งยืน ต่อมาค้นพบว่าคนที่ใช้ 3 อ.จนประสบผลสำเร็จลดแล้วไม่กลับมาอ้วนใหม่นั้น เขาได้ใช้ อ.อารมณ์อย่างถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลาย ไม่หลุด มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ต่อการจัดระเบียบชีวิตที่วางไว้ ที่สำคัญสามารถรักษาแรงจูงใจที่ตัวเองสร้างไว้ ในทางตรงกันข้าม คนที่ลดไม่สำเร็จ หรือลดแล้วกลับมาอ้วนใหม่ ส่วนมากอารมณ์มักจะหลุด ท้อแท้ ยอมแพ้ ปลงตก ใจร้อนอยากลดเร็ว

อ.อารมณ์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกที่สำคัญในการลดน้ำหนักให้สำเร็จแบบถาวร ไม่มีใครไม่รู้ว่าอาหารที่กินแล้วทำให้อ้วนคืออะไร ไม่มีใครไม่รู้วิธีออกกำลังกายเผาผลาญไขมัน แต่ทำไมจึงลดไม่สำเร็จหรือยังอ้วน คำตอบคือ คนเหล่านั้นรู้ แต่ไม่ทำ ถามว่าทำไมไม่ทำ ก็เพราะคุณลืมทำ
อ.อารมณ์ คือใช้สติในการลดน้ำหนัก ใครก็ตามที่ต้องการลดน้ำหนัก สิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้ก่อนคุมอาหารและฝืนตัวเองไปออกกำลังกายคือ การค้นหา “แรงบันดาลใจ” หรือ “แรงจูงใจ” ให้ตนเอง ถามตัวเองว่าจะลดน้ำหนักเพื่ออะไร เช่น ลดเพื่อลูก ไม่อยากให้ลูกลำบากมาดูแลเพราะเป็นโรคที่เกิดจากความอ้วน หรือลดเพราะอยากอยู่ดูอนาคตลูกหลาน หรือลดเพราะกลัวเป็นเบาหวาน ความดัน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth