โครงการขยายจากสุรายาสูบผลิตภัณฑ์น้ำมัน

เหตุผลในการไม่คืนเงินทันทีคือรัฐไม่ได้กำหนดงบประมาณไว้ ปีงบประมาณหน้าถัดไปซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะมีงบประมาณคืน 7 พันล้านบาท ผู้ลงทะเบียนแต่ละรายสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งธนาคารพาณิชย์และสามารถใช้จ่ายจากหมายเลขบัญชีมากกว่าหนึ่งผ่านบัตรเดบิตหรือรหัส QR ในแต่ละธนาคาร ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หมายเลขบัญชี

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่รวมอยู่ในโครงการขยายจากสุรายาสูบผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันไปยังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เราไม่ต้องการให้เกิดความสับสนวุ่นวายในการเข้าร่วมโครงการ แต่ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเราต้องขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลและเรายืนยันว่าการลงทะเบียนจะไม่ถูกใช้สำหรับการพิจารณาด้านภาษี