ฟักข้าว อาหารต้านมะเร็ง

ฟักข้าว Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng.
อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระคือวงศ์ Cucurbitaceae
ชื่อเรียกอื่นคือ ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก (Gac เวียดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochin-chin Gourd
Continue reading

สสส.สนับสนุน ‘สาวไทยแก้มแดง’

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกสมัชชาอนามัยโลกเพื่อร่วมยกสถานภาพของประชากรให้มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ และเมื่อ ปี ค.ศ. 2010 สมัชชาอนามัยโลกมีมติว่า ให้ประเทศสมาชิกต้องลดสภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ได้ ร้อยละ 50 ภายใน 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีรายงานว่าในปี พ.ศ2556-2557 ผู้หญิงไทยมีสภาวะซีดอยู่ที่ร้อยละ 22.7 ซึ่งเป้าหมายจริงๆ ต้องลดให้ได้ร้อยละ 11 เพื่อให้สาวไทยมีความสมบูรณ์ทางร่างกายมากขึ้นและพร้อมที่จะมีบุตรอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป
ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ “สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อเชิญชวนให้สาวไทยร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com เพื่อรับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ฟรี จำนวน 50,000 ชุด ด้วยเห็นว่า ปัจจุบันผู้หญิง ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์ อายุ 20-34 ปี ที่พร้อม ตั้งใจและวางแผนจะมีลูก สามารถดูแล บำรุงรักษาสุขภาพตัวเองได้ด้วยการขอรับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งจะนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ
Continue reading

เด็กใต้เสี่ยงป่วย“จิตเวช”สูง

ผลการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มประชาชนอายุ18ปีขึ้นไป ที่อยู่ใน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในปี2559พบมีอัตราป่วยเป็นโรคทางจิตเวชร้อยละ 3.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่สำรวจในปี2556 อยู่ที่ร้อยละ3.2เข้าถึงบริการยังค่อนข้างน้อย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ Continue reading