ร.10ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรตามโบราณราชประเพณี เป็นศรีสง่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประชาชนรับเสด็จเนืองแน่น ทึ่งความวิจิตรพระเมรุมาศ ร.10 พระราชทานไฟหลวงอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ รองนายกฯ ตรวจความพร้อมมหรสพสมโภชซ้อมเสมือนจริงเวทีสนามหลวง 21-22 ต.ค. ขณะที่ รพ.ตำรวจเตรียมหน่วยแพทย์ ฮ.ฉุกเฉิน รองรับงานพระราชพิธี
Continue reading

ฟักข้าว อาหารต้านมะเร็ง

ฟักข้าว Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng.
อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระคือวงศ์ Cucurbitaceae
ชื่อเรียกอื่นคือ ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก (Gac เวียดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochin-chin Gourd
Continue reading

สสส.สนับสนุน ‘สาวไทยแก้มแดง’

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกสมัชชาอนามัยโลกเพื่อร่วมยกสถานภาพของประชากรให้มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ และเมื่อ ปี ค.ศ. 2010 สมัชชาอนามัยโลกมีมติว่า ให้ประเทศสมาชิกต้องลดสภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ได้ ร้อยละ 50 ภายใน 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีรายงานว่าในปี พ.ศ2556-2557 ผู้หญิงไทยมีสภาวะซีดอยู่ที่ร้อยละ 22.7 ซึ่งเป้าหมายจริงๆ ต้องลดให้ได้ร้อยละ 11 เพื่อให้สาวไทยมีความสมบูรณ์ทางร่างกายมากขึ้นและพร้อมที่จะมีบุตรอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป
ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ “สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อเชิญชวนให้สาวไทยร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com เพื่อรับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ฟรี จำนวน 50,000 ชุด ด้วยเห็นว่า ปัจจุบันผู้หญิง ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์ อายุ 20-34 ปี ที่พร้อม ตั้งใจและวางแผนจะมีลูก สามารถดูแล บำรุงรักษาสุขภาพตัวเองได้ด้วยการขอรับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งจะนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ
Continue reading

เด็กใต้เสี่ยงป่วย“จิตเวช”สูง

ผลการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มประชาชนอายุ18ปีขึ้นไป ที่อยู่ใน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในปี2559พบมีอัตราป่วยเป็นโรคทางจิตเวชร้อยละ 3.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่สำรวจในปี2556 อยู่ที่ร้อยละ3.2เข้าถึงบริการยังค่อนข้างน้อย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ Continue reading